ارائه خدمات درمانی تنها با ارائه کارت ملی از ۱۵ آذر

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت از جایگزینی کارت ملی با دفترچه بیمه خبر داد و گفت: این طرح از ۱۵ آذر...

ادامه مطلب