اعتماد بنفس و خودباوری

خودباوری تقریباً همان داشتن اعتمادبه‌نفس است اما من فکر می‌کنم خیلی از آن بیشتر است.اعتماد‌به‌نفس...

ادامه مطلب