روشهای کاهش میزان اوره خون

مقدار مصرف موادغذایی‌ای که منبع پروتئین با منشاء حیوانی هستند را به حداقل ممکن برسانید؛ مثلا،...

ادامه مطلب