با ۱۱۵ تماس گرفتم

امیر: با سلام،خواب دیدم ماشین به پدرم زد اما پدرم زخمی شدسریع به خانه امدم و با ۱۱۵ تماس گرفتم اما...

ادامه مطلب