سیم کارت چندشماره ای ایرانسل رونمایی شد

۱۰ شماره موبایل روی یک خط سرویس استفاده از چند شماره روی یک سیم کارت در هفدهمین نمایشگاه ایران تله...

ادامه مطلب