خبر لغو تحریم سوختگیری ایران ایر در آلمان و هلند تایید شد

پس از گذشت حدود دو ماه از اظهارنظر جهانگیریان خبر می‌رسد که کشورهای آلمان و هلند از سه روز پیش...

ادامه مطلب