این دستگاه شرکت «اینتل» TV شما را به یک PC تبدیل می‌کند

رشد حضور TV‌های هوشمند در بازار لوازم خانگی از سوی شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه تکنولوژی، منجر به آن...

ادامه مطلب