سه دوبیتی زیبا از بابا طاهر عریان

خدایی که مکانش لامکان بی صفابخــش جمــال گلــرخـان بی پدید آرنده‌ی روز و شب و خلق که بر هر بنده او...

ادامه مطلب