بیایید باهم شاد باشیم …

دانشجویی میگفت : یک روز استاد دانشگاه به هر کدام از دانشجویان کلاس یک بادکنک باد شده و یک سوزن داد...

ادامه مطلب