باد پارچه‌ای به دستم داد، روی آن نوشته شده بود: یا زهرا

گندم: من رشته دانشگاهیم طراحی شهری است. خواب دیدم با برادرم در یک پارک قدم می‌زنیم .  بهش می‌گم من...

ادامه مطلب