سوره مومنون آیه ۱۰۹

همانا بودند گروهى از بندگانم مى گفتند پروردگارا ایمان آوردیم پس بیامرز ما را و رحم کن بر ما و توئى...

ادامه مطلب