برچسب: باغ

پرواز بر فراز باغ پر از سوسک

زینب: شبی تو خواب دیدم من و برادر کوچکم با هم به یه باغ بی آب و علف و خشکی رسیدیم که تو خواب احسا س میکردم اون باغ خود ماست و از بی آبی تمام زمین ترک برداشته بود و روی زمین پر از سوسک شده بود و وسط اون باغ یه درخت سیب فوق العاده...

ادامه مطلب
بارگذاری