تعبیر خواب پاشیده شدن ادرار بر روی صورت

نرگس: با سلام مدتی قبل خواب دیدم به منزل شخصی که در بیداری از نزدیک ایشان را میشناسم رفته ام...

ادامه مطلب