وام خودرو در برخی بانک‌ها ۱۵ میلیون تومان شد

در حالی افزایش میزان تسهیلات خودرو هنوز در بانک مرکزی در حال بررسی است که برخی بانکهای خصوصی نسبت...

ادامه مطلب