پازوکی :احمدی نژاد اعتقادی به علم اقتصاد نداشت

مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد و رکود تورمی موجود اظهار...

ادامه مطلب