برچسب: بایدها و نبایدها

سوره نساء آیه ۲۳

[نکاح اینان ] بر شما حرام شده است: مادرانتان، و  دخترانتان، و خواهرانتان، و عمه هایتان، و خاله هایتان، و دختران برادر، و دختران خواهر، و مادرهایتان که به شما شیر داده اند، و خواهران رضاعى شما، و مادران زنانتان، و دختران...

ادامه مطلب

سوره احقاف آیه ۳

… و کافران از آنچه هشدار مى یابند رویگردانند. (سوره احقاف،‌ آیه ۳) آیه اشاره به انسان‌هایی دارد که خطوط قرمز خرد را رعایت نمی‌کنند و حق را در باطل می‌آمیزند. نفس‌هایی که آنچه احساسشان می‌گوید و بدون توجه به مخاطرات به جان...

ادامه مطلب
بارگذاری