هنر جر و بحث / احساس مسئولیت دو طرف برای حل مسئله

هیچ آدمی نمی‌تواند از دعوا، جر و بحث و تنش‌های گاه به گاه پیشگیری کند. بالاخره موقعیتی ایجاد...

ادامه مطلب