برچسب: بخشایش

استخاره روز

…در باره قوم لوط(ابراهیم) با ما چون و چرا مى کرد. (سوره هود، آیه ۷۴) گاه در زندگی باید تصمیمات سختی گرفت. گاه باید دست روی احساسات گذاشت و کار را به دست عقل سپرد تا شدت عمل نشان دهد. چاره‌ای نیست، زمانی می‌رسد که در...

ادامه مطلب
بارگذاری