شش بدافزار باج گیر نسل جدید / مراقب اطلاعاتتان باشید

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای فهرست ۶ گونه جدید از بدافزارهای باج‌گیر را...

ادامه مطلب