زندگی سخت است اما شما از آن سخت‌ترید

«امروز روی تخت بیمارستان نشسته‌ام و منتظرم که هر دو سینه‌ام را درآورند. اما به طریق عجیبی احساس...

ادامه مطلب