چک کردن گوشی همسر؛ آری یا نه؟!

من حق دارم بدانم؟ این حق منه که ببینم ۲ ساعت با کی داشتی اس ام اس بازی می کردی؟ گوشیت اشغال بود با...

ادامه مطلب