ورود ماموران به برج های سعادت آباد برای جمع آوری ماهواره

نیروی انتظامی از صبح امروز (۴شنبه) با ورود به برج های تعاونی های هفت گانه کارکنان نهاد های مختلف...

ادامه مطلب