برچسب: برف

چشمه ای از بخش میانی قبر جاری بود

تینا: برای گردش رفته بودیم. محیط پیرامون بیابانی بود. به دوراهی ای رسیدیم. گفتند یکی از مسیرها به کوهی می رسد که برف هم دارد. به همراه پدرم از آن مسیر رفتیم… به بالای کوه رسیدیم. برفی ندیدم؛ اما داخل سنگ ها فضای کنده شده...

ادامه مطلب
بارگذاری