برنامه دیسکاور گوگل شما را کتابخوان می کند

شرکت گوگل با اجرای سرویس «دیسکاور»، مخاطبان گوشی های هوشمند را از تازه های کتاب با خبر می کند. به...

ادامه مطلب