من می‌توان بسیار بد باشم

من می‌توانم بسیار اهریمنی باشم،‌ می‌توانم مالامال از روح خودخواهی، زجر تو را نبینم و بر نیازت روی...

ادامه مطلب