تعبیر خواب روح / با بسم الله گفتن خانواده دور شدم

امین : دیروز عصر . ساعتای ۵ نیم خوابی دیدم . که با خوابای قبل کاملا فرق داشت .این خواب بطور واضح و...

ادامه مطلب