سوره بقره آیه ۲۰۰

و چون آداب ویژه حج خود را به جاى آوردید، همان گونه که پدران خود را به یاد مى آورید، یا با یادکردنى...

ادامه مطلب