سوره بقره آیه ۱۹۵

و در راه خدا هزینه کنید و خودتان را به دستان خویش به کام هلاکت نیندازید، و نیکى کنید که خداوند نیکوکاران را دوست دارد سوره بقره آیه ۱۹۵ برای موفقیت، داشته هایتان را در مسیر وظایفتان خرج کنید و بهره وریتان را افزایش دهید. افرادی...

ادامه مطلب