بچه ام بلد نبود شیر بخورد

ترسا: من خواب دیدم ازدواج کردم با یکی از اقوام و بچه دار شدم دارم بهش شیر میدم ولی اون بچه بلد نیست شیر بخوره. توی یه سایت دیدم که مفهومش اینه که عمر من کوتاهه و زود میمیرم. وای ،استرس گرفتم. تو رو خدا بهم بگین تعبیرش چیه. البته...

ادامه مطلب