از هفته آینده، بنزین تهران پاک می شود

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران گفت: از هفته آینده بنزین پاک ١٠٠ درصد، بنزین توزیع...

ادامه مطلب