روحانی: انقلاب تعلق به گروه خاص ندارد، انقلاب متعلق به آحاد مردم ایران است

دلها را از کینه ها پاک کنیم. مداوم به فکر دیروز نباشیم. رییس جمهور در اجتماع میلیون‌ها ایرانی حاضر...

ادامه مطلب