در برابر گرگ بسم الله گفتم

بهاره: سلام.من خواب دیدم توی جای ناآشنا یه گرگ خاکستری واستاده بود. یک در خونه سمت چپ گرگه با...

ادامه مطلب