سوره کهف / چشم انداز روشن

بگو جز این نیست که من بشرى هستم مانند شما وحى مى شود به سویم که خداى شما است خداوند یکتا پس آنکه...

ادامه مطلب