اقدام متهورانه «بیل گیتس» نشانی از اعتقاد و ایمان به علم

بدون شک منابع کره زمین بی‌پایان نیست و دیر یا زود، زمانی ‌خواهد رسید که این منابع به پایان برسد که...

ادامه مطلب