پزشکان نباید از این جمله استفاده کنند: من نمی توانم برای شما کاری را انجام دهم!

یک متخصص طب تسکینی با بیان اینکه خبر بد را نباید به طور ناگهانی برای بیمار بازگو کرد، گفت: پزشک...

ادامه مطلب