تعبیر خواب سوسک بزرگ از بینی ام بیرون آمد

الهه: سلام چندشب پیش من خواب دیدم یک سوسک برزگ در سوراخ بینی سمت چپم درآمده است در یک جای شلوغ...

ادامه مطلب