باسواد هستیم یا توهم سواد داریم ؟!

هفدهم شهریور امسال نیز، برای چهل و هشتمین سال متوالی، «روز جهانی سواد» در سراسر جهان گرامی داشته...

ادامه مطلب