تکه های ماهی درشت و بدون سیخ برای عشقم

فرشته: من به آقایی علاقه مندم و علاقه ام یک طرفه است. اون آقا خبر دارد که من ایشان را دوست دارم. دیشب سحر خواب دیدم ماهی درست کرده بودم. رفتم کنارش نشستم ماهی های درشت رو جدا می کردم و بهش میدادم و می خورد و کوچیکها رو بهش نمی...

ادامه مطلب