شگرد زن برای به دام انداختن شوهر بی وفا

زن جوان وقتی متوجه ارتباط همسرش با زنی شد، برای انتقام او را کیف قاپ معرفی و راهی بازداشتگاه کرد. چند روز پیش زنی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تهران تماس گرفت و خبر داد زمانی که درحال بازگشت به خانه اش در محله طرشت بوده مورد حمله...

ادامه مطلب