تعبیر خواب تورم لثه

شروین : خواب دیدم خاله ام که یکسال و نیم پیش فوت کرده اند لثه هایش به شدت ورم کرده.   تعبیر...

ادامه مطلب