برای جلوگیری از تنگ شدن عروق، کیوی بخورید

کیوی به‌علت خاصیت کاهندگی که بر سطح تری‌گلیسیرید دارد از غلظت خون می‌کاهد و از تنگ شدن عروق و بروز...

ادامه مطلب