تعبیر خواب انگورها شراب قرمز بسیار خوبی می شوند

شرح رویا: ترانه صحنه های کوتاهی از خواب را به یاد می آورد: به خانه دختر خاله ام رفته بودم. حامله...

ادامه مطلب