تعبیر خواب خانه

خانه محلی است که انسان در آن به آرامش می‌رسد. خانه سرپناه است. بنابراین، تاویل نماد خانه «آرامش» و...

ادامه مطلب