تحلیل خواب مرغ پخته را درون پوست روباه می‌گذاشتم

پروانه : خواب دیدم در خانه ای بزرگ هستم. مرغی که به نظر پخته می‍امد را درون پوست روباهی قرار...

ادامه مطلب