قشم تا مکه

آ.م: به اتفاق خانواده، مسافرت قشم رفته بودیم. پدرم گفت مسافرت ادامه دارد. من خوابیدم. زمانی که چشم‌هام را باز کردم، دیدم مکه هستم و از خدا کمک می‌خواهم. تفسیر: دوست عزیز، شما چشم به روی فرصت‌های زندگی بسته‌اید و اگر چیزی بدست...

ادامه مطلب