تعبیر خواب شستن بدن در حمام تاریک

فرزانه: با سلام چندیست خواب آب به شکل های گوناگون میبینم دیشب خواب میدیدم در حمام تاریک داشتم بدنم...

ادامه مطلب