تحلیل خواب بسم الله الرحمان الرحیم و دو پارچه قرمز و سبز

ثریا:‏ ‏ قراربود امتحانی گرفته شود که همکلاسیهای مدرسه ام چندتا سوالاش رومیدونستن. قبل ازامتحان...

ادامه مطلب