تعبیر خواب مجلس عشرت

دیبا: خواب دیدم در یک مهمانی حضور دارم که حالت هالووین مانند داره و عده ای از آشنایانم که همدیگر رو می شناسن و یه اکیپن در اون حضور دارن. همشون لباس های رنگ مشکی یا قرمز پوشیده بودن و چند نفر هم کلاه مشکی سرشونه. به همه خوش می...

ادامه مطلب