تعبیر خواب راه پله ای با سنگ قبرهای قرمز

کاملیا: خواب دیدم تو یه باغ خیلی خوشگل هستم که قبرهایی مثل پله از جنس سنگ قرمز داشت. تو قبرهای...

ادامه مطلب