تعبیر خواب تورم لثه

پری ناز: اخیرا دو بار خواب دیدم لثه هام ورم کرده. بار اول که انگار انقدر این ورم زیاده و هی در حال زیادتر شدنه که همش می ترسیدم که بترکن. و انگار یه بخشی از لثه ام از شدت ورم ترکید. توی خواب نگران بودم که به خاطر این ورم نتونم...

ادامه مطلب